Poradnia logopedyczna (NFZ, konsultacje komercyjne)

- mgr Agnieszka Czyżewska – neurologopeda

- mgr Agnieszka Duranc – Mularczyk – logopeda

- mgr Anna Łukasiewicz – neurologopeda

Poradnia medycyny sportowej (konsultacje komercyjne)

- dr n. med. Andrzej Szmigiel – spec. chirurgii urazowo – ortopedycznej i medycyny

sportowej

- lek. med. Marek Krakowiak – spec. ortopedii i traumatologii

Poradnia neurologiczna (konsultacje komercyjne)

- lek. med. Lucyna Wiśniewska – spec. neurologii i organizacji ochrony zdrowia

Poradnia ortopedyczna (konsultacje komercyjne)

- dr n. med. Andrzej Szmigiel – spec. chirurgii urazowo – ortopedycznej i medycyny

sportowej

Poradnia rehabilitacyjna (NFZ)

- lek. med. Monika Gajos – spec. rehabilitacji medycznej

- lek. med. Michał Gorczyca – spec. rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Poradnia stomatologiczna (NFZ, usługi komercyjne)

- lek. stom. Grażyna Kotlińska – Wlazło – kierownik NZOZ „OPUS – MED”

- lek. stom. Małgorzata Chmielewska – Bajek

Pracownia fizjoterapii (NFZ, usługi komercyjne)

- mgr Marta Białkowska – fizjoterapeuta

- mgr Agata Towarek – fizjoterapeuta

- lic. Marcin Babut - fizjoterapeuta